Šīm zemāk minētajām personām SIA “VASU” sniedz valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras:
  • Latvijas pilsoņiem;
  • Latvijas nepilsoņiem;
  • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā;
  • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
  • ieslodzījuma vietās esošām personām;
  • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem;
  • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzrāda kādu no šādiem Nacionālajā veselības dienestā reģistrētiem dokumentiem: E 106, E 109, E 120, E 121, vai S 1 veidlapu.